Transmesa participa en el programa del SOC. Subvencions per a la contractació laboral de persones de 30 anys i més

“Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i finançada al 100% pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19”

TRANSFORMACIONES METALÚRGICAS S.A.U. ha rebut una ajuda per al seu projecte d’estalvi i eficiència energètica “Substitució d’un equip de tall i desbarbat de tubs metàl·lics en les instal·lacions de Transmesa

TRANSFORMACIONES METALÚRGICAS S.A.U. ha rebut una ajuda per al seu projecte d’estalvi i eficiència energètica “Substitució d’un equip de tall i desbarbat de tubs metàl·lics en les instal·lacions de Transmesa cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), coordinada per IDAE i gestionada per les Autonomies, amb càrrec al Fons Nacional d’Eficiència Energètica, amb l’objectiu d’aconseguir una economia més neta i sostenible. S’ha elaborat un projecte d’estalvi i eficiència energètica consistent en optimitzar el consum energètic mitjançant la substitució d’un equip de tall i desbarbat de tubs metàl·lics per un altre de nou més eficient. Gràcies al projecte, el potencial d’estalvi és de 6,5 tep anuals.